Wet Luchtvaart


De Wet Luchtvaart (www.wetten.nl) omvat twee bepalende artikelen die de nodige ondersteuning bieden aan de ASG om het werk uit te kunnen voeren en de wettelijke basis vormen waarop een deel van het ASG proces is gestoeld. Tevens bieden ze een goed beeld welke verantwoordelijkheid elk individu heeft om, zeker ook in relatie tot PMG, zelf niet te gaan vliegen als aan de eigen gezondheid wordt getwijfeld, of een ander te beletten datzelfde te doen, terwijl er gerede twijfel bestaat over de fysieke en mentale gesteldheid van die persoon. Dit alles uiteraard met het oog op en bevorderen van de algemene vliegveiligheid.

Relevante artikelen: