Veilig om hulp verzoeken


Vertrouwelijkheid is de basis waar Stichting ASG aan moet voldoen om überhaupt goed te kunnen functioneren. Zonder vertrouwen geen meldingen en zonder meldingen geen mogelijkheid om collega’s met een mogelijk PMG tijdig te identificeren en dus te helpen. Alle personen die werkzaamheden verrichten voor de Stichting hebben daartoe dan ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend en zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid.

Veilig om hulp verzoeken wil zeggen dat jouw hulpverzoek bij de Stichting ASG geheel vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend binnen de Stichting ASG wordt gebruikt. Ondanks dat het anders kan voelen draagt een hulpverzoek er juist toe bij om jezelf of een collega, familielid of vriend(in) te helpen van zijn/haar eventuele PMG-probleem af te komen zonder dat de werkgever hierbij direct betrokken is.

De gegevens worden vastgelegd in een vertrouwelijke, goed beveiligde digitale omgeving en zullen buiten de teamleden van de stichting niet opvraagbaar zijn, tenzij dit openbaar gemaakt dient te worden krachtens de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie. Uiteraard zal ook dan alles erop gericht zijn om de omvang van die openbaarmaking te beperken.