Organisatie


Schematisch ziet de organisatie van de Stichting ASG eruit conform onderstaand overzicht. Taken en plichten van de diverse functies staan vermeld in de statuten, het huishoudelijk reglement en de diverse profielschetsen.

Organisatie structuur

Het Bestuur


Het bestuur heeft een toezichthoudende taak op de werkzaamheden die door personen, werkzaam namens de Stichting, plaatsvinden en heeft, tenzij dit voor het functioneren van de stichting strikt noodzakelijk is, geen inhoudelijke kennis van de individuele ASG trajecten noch van de personen die dit betreft

Ruud Hijmans

Wouter Houben

Paul van den Berk

Monique Sekuur

Willem Hummel

Ties van Zanten

ASG Team


Het ASG Team is verantwoordelijk voor het dagelijks uitvoeren van de diverse ASG processen. Klik hier om een overzicht te krijgen welke teamleden actief zijn in het ASG Cockpit Team, klik hier voor de leden die actief zijn in het ASG Cabine Team.

Teamlid

ASG Artsen


De ASG Arts is een gespecialiseerde arts die het ASG Team ondersteunt in het uitvoeren van hun begeleidende en ondersteunende taken. Daarnaast actief deelneemt aan het Validatie en Medisch Evaluatie traject. En tevens een adviserende rol inneemt richting de Stichting ter verdere verbetering van de diverse processen en werkwijze.

Prof. C. de Jong

H. Rode

Raad van Advies


De Raad van Advies adviseert het bestuur van de Stichting ASG en wordt minimaal eenmaal per jaar geïnformeerd over de realisatie van de doelen van de Stichting. De Raad van Advies van de Stichting ASG bestaat uit de volgende leden:

Accountable manager of postholder flight/cabin operations van de deelnemende luchtvaartmaatschappijen
President cq voorzitter van de deelnemende werknemersorganisaties
Directeur Luchtvaart van het Ministerie Infrastructuur & Milieu DGB