Klachtenprocedure


Stichting ASG tracht onder alle omstandigheden zeer zorgvuldig te opereren. Toch kan het zijn dat naar uw mening bepaalde zaken niet goed zijn gegaan of wellicht voor verbetering vatbaar zijn. Het huishoudelijk reglement kent een bezwaarprocedure. De bezwaarprocedure omvat een medisch inhoudelijke klachtenprocedure en een reguliere klachtenprocedure. Dit klachten-formulier behoort toe aan de reguliere klachtenprocedure en is alleen bedoeld voor klachten over de Stichting ASG die niet medisch inhoudelijk van aard zijn. Indien u een dergelijke klacht heeft verzoeken we u om deze kenbaar te maken via onderstaand formulier. Ook is het mogelijk om hierover een brief te sturen, de contactgegevens van de Stichting ASG staan op deze pagina. De Stichting ASG zal u conform het huishoudelijk reglement en de klachtenregeling binnen de gestelde termijn een eerste reactie sturen.

Uw gegevens

Klachtomschrijving

Is er nog andere relevante info?