Het proces


De Stichting ASG is opgericht voor vliegend personeel om een mogelijk problematisch middelengebruik (PMG) te identificeren, ze hiervan op de hoogte te brengen, hen te begeleiden en ondersteunen in het gehele ASG traject, hun carrières te beschermen en tevens de vliegveiligheid te waarborgen.

De Stichting ASG heeft samenwerkingsovereenkomsten met werkgevers, vakbonden, vakverenigingen en andere hulporganisaties om ervoor te zorgen dat meldingen over PMG bij de Stichting samenkomen. Dit heeft tot doel om in een zo vroeg mogelijk stadium een collega met vermeend PMG te identificeren en gepaste hulp aan te bieden. In de samenwerkingsovereenkomst is dan ook vastgelegd dat het betreffende ASG team, eventueel ondersteunt door een bij de Stichting ASG aangesloten verslavingsarts, de taak op zich neemt meldingen te beoordelen en te valideren.

Het gehele ASG proces bestaat uit de navolgende onderdelen:

arrow identificatie
arrow interventie
arrow evaluatie
arrow behandeling
arrow revalidatie
arrow nazorg

In het ASG hoofdproces staan de verschillende proces-stappen beschreven en daarnaast biedt het bijbehorende flowdiagram een schematische weergave van die stappen. Het is belangrijk om te benadrukken dat zowel het hoofdproces als ook het bijbehorende flowdiagram een zwart/wit benadering is van de “grijze” problematiek waar de ASG rond PMG mee te maken heeft. Mocht u behoefte hebben aan extra informatie dan kunt u het contact formulier invullen of één van de teamleden van het cockpit team of cabine team via mail rechtstreeks benaderen.