Behandelcentra


Alhoewel een eventuele behandeling, conform het ASG hoofdproces, op voordracht van de ASG Arts onder verantwoordelijkheid van de betreffende bedrijfsarts zal plaatsvinden, heeft de Stichting ASG toch overeenkomsten met de volgende behandelcentra: Castle Craig in Den Haag (en Schotland) en Solutions in Voorthuizen. De Stichting kiest nadrukkelijk voor behandelcentra waar tevens interne behandelprogramma's van minimaal 28 dagen (conform de luchtvaartwetgeving) gebaseerd op het 12 stappen Minnesota model verzorgd kunnen worden. De bedrijfsarts bepaalt uiteindelijk, mede op aangeven van de ASG Arts, welke behandeling zinvol en geschikt is voor betrokkene. Dit kan zowel een interne opname als ook een meer ambulante opname inhouden. De ervaring heeft geleerd dat met name als er sprake is van verslaving een interne behandeling, vanwege het gestructureerde en overweldigende karakter, significant betere resultaten biedt voor het uiteindelijke herstel.

U kunt meer informatie lezen over deze behandelcentra en de behandel-methoden op de websites van deze twee instellingen:

Voor de daadwerkelijke bepaling of en in welke mate er sprake is van een Problematisch Middelen Gebruik, de zogenaamde expertise, wordt gebruik gemaakt van een gerenommeerd expertise bureau genaamd Wettstein & Peterse Expertise, oftewel WPEX.

Meer informatie over dit expertise bureau kunt u lezen op de website: